';
315. Sayı / 12. Sayfa

Miladi Tarih: 25 Mart 1897

Rumi Tarih: 13 Mart 1313

11. Sayfa
2 Yazı
13. Sayfa
2 Yazı
Çocuklara Aş yahut Validelere Hediye

Muharriri: Doktor Besim Ömer

[313’üncü nüshadan beri mabad]

Çiğ süt pek çabuk tahammur eder, ekşir, bozulur. İşbu husus herkes nezdinde malumdur. İşte bu sebepten dolayı sütçüler işbu gıdanın tagayyürünü bir dereceye kadar gizlemek üzere karbonata (sani karboniyat süt) ilave eylemekte iseler de bu hâl çocuk için olan muhatarayı bertaraf eylemez.

(…)

Mai ve Siyah Resimlerinden: Ahmet Cemil Defter-i Şiirini Sobada Yakıyor…

[İmza: Diran Çırakyan]