';
412. Sayı / 16. Sayfa

Miladi Tarih: 2 Şubat 1899

Rumi Tarih: 21 Kânunusani 1314

15. Sayfa
2 Yazı
Matbaamız Kitapları

Umum kitaplarımızın fiyatı şabanü’l-muazzamın on beşinden bayramın on beşine kadar yarı fiyatla satılacaktır. İşte kış geldi, ramazan yaklaştı, geceler uzundur. İnsan vaktini ya musahabe yahut gezme ya mütalaa ile geçirebilir. Musahabe fena değildir ama insan her an arkadaş bulamaz. Gezmeye gelince bu çamurda ne vücuda yarar ne giysiye. O hâlde bir mütalaa kalıyor ki buna meftun olan zevat-i kiram bize daima kitaplarımızın yüksek fiyatlı olduğundan bahis eyliyorlardı. İşte bu defa kitapların umumu hakkında bir tenzil-i fiyat icra eyledik.

(…)