';
412. Sayı / 12. Sayfa

Miladi Tarih: 2 Şubat 1899

Rumi Tarih: 21 Kânunusani 1314

11. Sayfa
3 Yazı
13. Sayfa
3 Yazı
Mai Düşes

-Bir Ressamın Hatıratı-

Müellifi: Pol Burje [Paul Bourget]

Mütercimi: Ahmed İhsan [Tokgöz]

Bu sözü söyledikten sonra Jak kolumdan çekti, beyan ettiği mütalaa ile beni âlem-i zevk ve sefasına bir müstemi yahut bir peyk-i ziynet olarak ikame eyliyordu. Çok vakayide böyle müstemi sıfatıyla bulunmaya alışık olduğum için Jak’ın şu muamele-i tekellüf-i berendazanesi beni sıkmadı. Mutiane arkası sıra yürüyorum.

(…)

Mevcut Kruvazörler Meyanında En Uzunu Olan Purkol Nam İngiliz Kruvazörünün Aksa-yı Şarkta Vaki Hong Kong Müstameresinde İnşa Edilen Büyük Havuzdaki Manzarası

[İmza: Diran Çırakyan]