';
413. Sayı / 10. Sayfa

Miladi Tarih: 9 Şubat 1899

Rumi Tarih: 28 Kânunusani 1314

9. Sayfa
1 Yazı
11. Sayfa
2 Yazı
Sembolizm

-8-

Bidayet-i medeniyette teehhülün ilk şekli yahut en münteşir olan tarzı ağleb-i ihtimalata göre kız kaçırmaktır. Bugün beşeriyet-i mütemeddinenin ezmine-i iptidaiyedeki ahvalini anlamak için gözümüz önünde duran Avustralyalılar vesaire gibi akvam-ı vahşiye ve gayr-ı mütemeddineye bir nazar-ı tetkik gezdirilecek olursa bunlarda hâlâ zevceyi kaçırmak suretiyle teehhül vukuu görülür. Her hâlde teehhülün ilk sureti kız kaçırmak olduğu farz edilince bunun zamanımıza kadar suret-ı tahavvülünü izah etmek o derece kesb-ı suhulet ediyor, bu izahat o kadar tabii görünüyor ki diğer delail olmasa bile yalnız bu suhulet ve tabiiyet izdivacın ilk şeklini kız kaçırmak olacağına insanda itminan peyda ediyor.

(…)

Mütenevvia: Tavukları Semirtmek Sanatı

Yaşasın koca Ramazan!..

Can boğazdan gelse bile şu alkışın mideden geldiğinde şüphe yoktur ya…

“Ramazan, seni kimler getirdi kale?

“Var dua ile kafadarın olan şu ele!”

Mazmun-füruşluğunu vesile-i teşaur edenler iftar sofralarının hindi dolmalarını, Çerkez tavuklarını, tavuk göğüslerini hatırdan çıkarmış gibi görünürler. Doğrusu ben şair olmadığım gibi teşauru sevenlerden de değilim; fakat ne yalan söylemeli açlık mideyi az çok düşündürmekten hali kalmıyor. Ramazan insanı şair değilse bile şikem-perver ediyor, vesselam!

(…)