7. Sayfa
Tesliyet-i Hayal
  • 10. Sayfa
    Görücü
  • 11. Sayfa
    Görücü
  • 14. Sayfa
    Rusya Devlet-i Fahimesi Dersaadet Sefiri Olup Bu Defa Roma Sefaretine Tahvil-i Memuriyet Eden Asaletlü Mösyö Dö Nelidof [Aleksandr Nelidov] Cenapları