Kapak
Bir Osmanlı Zabitinin Afrika Sahra-yı Kebir’inde Seyahati ve Şeyh Sênûsi ile Mülakatı Sadık-El Müeyyed