Kapak
Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi
6. Sayfa
Avrupa’nın Meşhur Şehirleri: İstokholm’de [Stockholm] Saray-ı Kralî