';
368. Sayı / 8. Sayfa

Miladi Tarih: 31 Mart 1898

Rumi Tarih: 19 Mart 1314

7. Sayfa
2 Yazı
9. Sayfa
2 Yazı
Bir Valide Tarafından

Bir Valide Tarafından

Bilsen ne telaş içindeyim!.. Ben gelin olurken kız evlendirmenin böyle müşkül şey olduğunu hiç düşünmezdim. (…)

Şubat 312

(…)

Ameliyat-ı Cerrahiye: Bade’l Ameliyat, Kable’l Ameliyat

Tabib-i şehir-i ferik saadetlü Cemil Paşa Hazretleri kariben Ameliyat-ı Cerrahiye İstatistiği ünvanıyla bir kitap neşir eyleyeceklerdir ki bu kitapta 1309 senesinden beri icra eyledikleri bilcümle ameliyatın tafsilat ve tesaviri münderiç olacaktır. İşbu kitabı tezyin eyleyecek olan tesavir-i mühimmeden bir kıtasını balaya nakil ile kesb-i şeref eyleriz. Resim çarpık bir bacağın kemikleri kırılarak suret-i ıslahını irae ediyor. İstatistik neşir olunduğu zaman tabib-i şehirin ameliyat-ı sairesi hakkında dahi karilerimize malumat ita eyleyeceğiz.