';
494. Sayı / 16. Sayfa

Miladi Tarih: 1 Eylül 1900

Rumi Tarih: 19 Ağustos 1316

15. Sayfa
3 Yazı
17. Sayfa
3 Yazı
Eylül

Muharriri: Mehmed Rauf

-Dört yüz seksen ikinci nüshadan beri mabad-

Selanik’te Hamidiye Caddesi (Üstte)

[İmza: Diran Çırakyan]

Ankara’da Başköy Köprüsü (Altta)

[İmza: Diran Çırakyan]