';
282. Sayı / 12. Sayfa

Miladi Tarih: 6 Ağustos 1896

Rumi Tarih: 25 Temmuz 1312

11. Sayfa
2 Yazı
13. Sayfa
2 Yazı
Tetkikat-ı Edebiye

“Gonkurlar” [Goncourt Kardeşler]

Fransa tarih-i edebiyatına bir sahife-i matem daha ilave olunuyor, telgraflar bütün iktisar-ı edebiyyeye Edmon dö Gonkor’un vefatını tebliğ etti. (…)

Araba Sevdası Resimlerinden: Bihruz Bey Kırlarda Gezer Olmuştu

(İmza: Diran Çırakyan)

Eski Dost

Müellifi: Rayling

[278’inci nüshadan mabad]