';
267. Sayı / 12. Sayfa

Miladi Tarih: 23 Nisan 1896

Rumi Tarih: 11 Nisan 1312

11. Sayfa
2 Yazı
13. Sayfa
2 Yazı
Araba Sevdası

Musavver Millî Hikâye

Muharriri: Recaizade Mahmut Ekrem

[257. numaradan beri mabad]

Balina Sürüsü

Birkaç hafta akdem İsveç ve Norveç sevahilinde bir Alman vapuru yolunda devam ederken gayet büyük bir balina sürüsüne rast gelmiş ve vapur hayli müddet süratini tenkıs eylediği gibi nihayet-ül  emr şu cesim balıkların bir çoklarının üzerine yürüyerek itlafa mecbur olmuştur. Kaptanın rivayetince balinalar ekibinin adedini mütecaviz imişler. Şimdiye kadar emsali görülmemiş olan şu vaka-i garibenin bir kıta resmi vapur yolcuları tarafından alman ceraid-i musavveresine tebliğ kılınmakla gazetemize oradan nakledilmiştir.