';
267. Sayı / 4. Sayfa

Miladi Tarih: 23 Nisan 1896

Rumi Tarih: 11 Nisan 1312

3. Sayfa
2 Yazı
5. Sayfa
4 Yazı
Bursa’dan Musavver Mektup

18 Mart 1312

O gün hava ne kadar güzeldi. Mevsim-i şitanın tesirat-ı baridesinden yeni kurtulmuş olan İstanbul şehr-i şehiri sanki mütebessimane gülüyor, dünya da emsali bulunmayan Boğaziçi’ne doğru sevk olunan nazar birbirinin aguş-ı muhabbetine atılırcasına iki sahilin teşkil ettikleri vaziyete hayran oluyordu.

İntizam ve letafetiyle limana bir başka revnak vermiş olan rıhtımın kenarından bir sandala atladım. Eşyam bir şemsiyeden ibaretti. Ha sahi unuttum, cebimde dahi bir ufak “Poket Kodak” [Pocket Kodak] vardı. “Poket Kodak” namından dahi anlaşıldığı üzere cepte gezebilir zarif bir fotoğraf makinesidir. Tulu 9 buçuk arzı 7 irtifası 6 santimetreden ibaret, adeta güzelce bir sigara kutusu.

(…)

İstanbul şehri pek uzakta kalmıştı. Marmara’nın rakit sularını yararak gidiyoruz. Vapurun vasatında durdum, arka güverte üzerinden tebaüd eylediğimiz şehr-i şehire doğru bakmaya başladım. Resimde şu manzarayı sizde görüyorsunuz.

(…)