';
310. Sayı / 13. Sayfa

Miladi Tarih: 18 Şubat 1897

Rumi Tarih: 6 Şubat 1312

12. Sayfa
5 Yazı
14. Sayfa
1 Yazı
Cenab Şahabeddin Bey

Bununla iki haftadır Cenab’ın o zarafet-amiz metanetiyle -muciz şiirler, müfit makaleler altında- enzar-ı mütalaaya gülümser gibi duran sevimli imzası bir seneden beri intiba-i kıymet-bahşasına alışmış olan sayfalarımızda görülmüyor. Yazık… Asar-ı Cenab’ı, velev muvakkat olsun, bir zaman mütalaadan mahrum olacağız.

Edib-i tabibin bu seneki heyet-i sıhhiye-i Hicaziye meyanında yirmi gün evvel şehrimizden infikâk etmesi bu mahrumiyet-i muvakkatenin sebeb-i zarurisidir.

(…)