';
313. Sayı / 16. Sayfa

Miladi Tarih: 11 Mart 1897

Rumi Tarih: 27 Şubat 1312

15. Sayfa
3 Yazı
17. Sayfa
2 Yazı
Çocuklara Aş yahut Validelere Hediye

Muharriri: Doktor Besim Ömer

Zafer ve galebenin adet ve kemiyetle mütenasip ve heyet-i içtimaiyenin maruz bulunduğu sademat-ı muhtelifede kemiyetin keyfiyete her hâlde galip olduğunu tarih vukuat-ı adide ile ispat eylemektedir.

Vakıa, havass-ı akliye ve keyfiyat-ı maneviyenin bir milletin hakimiyetini teminde tesir-i küllisi münker değil ise de şahrah-ı terakkide hemen cümle akvamın müsavi bir hatve ile ilerlediği bir zamanda kuvvetin daima adede tabi kalacağı vareste-i arz ve beyandır.

(…)