';
335. Sayı / 16. Sayfa

Miladi Tarih: 12 Ağustos 1897

Rumi Tarih: 31 Temmuz 1313

15. Sayfa
2 Yazı
Serveti Fünûn’un Romanı: Mücrim

Müellifi: Fransuva Kope [François Coppée]

Mütercimi: Ahmed İhsan [Tokgöz]

318 numaralı nüshadan beri mabad

Emsal-i Hakikat

Tahrirat-ı Hariciye Mühimme Kalemi Müdür Muavini saadetlü Recep Beyefendi hazretleri tarafından irsal buyurulmuştur:

İyiliği tahattur etmek ondan daima mütelezziz olmaktır.

İnsan, halen kendi namus ve istikametinden emin olabilir, istikbalen kimse için teminat veremez.

(…)