';
341. Sayı / 13. Sayfa

Miladi Tarih: 23 Eylül 1897

Rumi Tarih: 11 Eylül 1313

12. Sayfa
2 Yazı
14. Sayfa
2 Yazı
Hıtta-i Irakiye’de Bir Cevelan

Muharriri: M. Tevfik

[320 numaradan mabad]

19 Nisan sene 313-  Bu gece Semile / Semil isminde bir karyeye geldik. Menzilhanede hayvanlarımız değişti. Tekrar yola çıktık. Biz at üzerinde iken sabah oldu.

(…)

Emsal-i Hakikat

Tahrirat-ı Hariciye Mühimme Kalemi Müdür Muavini saadetlü Recep Beyefendi hazretleri tarafından irsal buyurulmuştur:

Kişi serveti gibi muhabbetini dahi na-ehle bahşetmemelidir.

(…)

Esliha-i Harbiye ve Mühimmat-ı Nariye Müfettişi Ferik Saadetlü Şükrü Paşa Hazretleri