';
275. Sayı / 6. Sayfa

Miladi Tarih: 18 Haziran 1896

Rumi Tarih: 6 Haziran 1312

5. Sayfa
4 Yazı
7. Sayfa
2 Yazı
Şiir: Tecdid-i İzdivac

Evlendiler seviştiler ama muvakkaten

Sevda sukuta başladı beş hafta geçmeden

Evlendiler niçin bunu bir kız nasıl bilir?

Evlenmesiyle maderi olmuştu müftehir

(…)

Gül On Para

[İmza: Tevfik Fikret]

Gül on para, gül on para

Kolunda bir güzel sepet

İçinde gül beş on sıra

Temiz sevimli bir çocuk

Diyor malım değil soluk

Gelin alın çabuk çabuk

Gül on para, gül on para

Beşik Hediyesi