';
369. Sayı / 14. Sayfa

Miladi Tarih: 7 Nisan 1898

Rumi Tarih: 26 Mart 1314

13. Sayfa
2 Yazı
15. Sayfa
2 Yazı
Bir Osmanlı Zabitinin Afrika Sahra-yı Kebir’inde Seyahati ve Şeyh Senûsî ile Mülakatı

[354 numaralı nüshadan beri mabad]

(…)

-Mabadı var-

Yaveran-ı Hazret-i Şehriyariden Piyade Miralayı

Sadık El-Müeyyed

Hayal İçinde

Muharriri: Hüseyin Cahit

-365. nüshadan beri mabad-