';
325. Sayı / 14. Sayfa

Miladi Tarih: 3 Haziran 1897

Rumi Tarih: 22 Mayıs 1313

13. Sayfa
2 Yazı
15. Sayfa
2 Yazı
Hıtta-i Irakiye’de Bir Cevelan

Gazetemizin seyyar memuru olup Servet-i Fünûn’un tevsi-i intişarına hizmet etmek ve gezdiği yerlerde fotoğraflar çıkarıp bize göndermek üzere Bağdat’a gönderilmiş olan Tevfik Efendi’nin bir kıta mektubuyla Halep’ten Bağdat’a kadar yaptığı resimler 316 numaralı nüshamıza derç olunmuştu. Tevfik Efendi’den bu defa gayet uzun bir mektup aldık ki âdeta bir seyahatnamedir; bu mektupta Bağdat’tan itibaren Kerbela tarikiyle Basra’ya azimet ve oradan nehren Bağdat’a avdet müşahedatı hikâye olunuyor. Beraberinde otuz kadar da resim bulunuyor. Resimleri sırasıyla kariin-i kirama arz eyleyeceğiz. Seyahatnameyi işte bu haftadan itibaren derce başladık.

(…)

Mabadı var