';
340. Sayı / 2. Sayfa

Miladi Tarih: 16 Eylül 1897

Rumi Tarih: 4 Eylül 1313

1. Sayfa
1 Yazı
3. Sayfa
2 Yazı
İhtar-ı Mahsus

Servet-i Fünûn’un Nüsha-i Mümtazesi

Hasılatı evlad-ı şüheda ve malulin-i guzat-i Osmaniye’ye mahsus olmak üzere ceride-i acizanemiz tarafından bu defa bir “nüsha-i mümtaze” tertip ve tabına mübaşeret olundu. Nüsha-i mümtazemiz eazım-ı üdeba ve meşahir-i muharririnin bilhassa kaleme aldıkları otuz parçaya karip manzum ve mensur asardan müteşekkil bulunuyor.

(…)

Musahabe-i Edebiye

-31-

Tabiata Karşı Şair

Edebiyatımızın otuz seneden beri her gün biraz kazandığı şey kâinat-ı muhitanın daima değişen melahat-i gayr-i mahdudesine mirat-ı inikâs olmaktır. Nazar-ı edebiyat aheste aheste zevahir-i eşyadan geçerek ruh-ı mevcudattaki raz-ı tabiiye temellük ediyor.

(…)