';
274. Sayı / 5. Sayfa

Miladi Tarih: 11 Haziran 1896

Rumi Tarih: 30 Mayıs 1312

4. Sayfa
3 Yazı
6. Sayfa
2 Yazı
Ressamın Avdeti

[Almancadan Mütercemdir.]

Müellifi: Altman

İlave-i Tercüme
Ukde-i Hayat

(Not: Şiir resmin altına yazılmış)

Şiir nedir?

Şiir nedir? Tayin-i mahiyetinde en ziyade ihtilaf hasıl olan şeylerden biri. Küre-i zeminden teneffüse kafi hava bulamayacak kadar ayrılmış olan bir şahinin sayha-i canhıraşı şüphe yok ki bir şiirdir. Fakat her şiirin o sayha olmasını neden icap etsin?

(…)