';
367. Sayı / 9. Sayfa

Miladi Tarih: 24 Mart 1898

Rumi Tarih: 12 Mart 1314

8. Sayfa
2 Yazı
10. Sayfa
2 Yazı
Musahabe-i Edebiye

-37-

İki Söz Daha

Servet-i Fünûn’un 363 numaralı nüshasında “İki Söz” unvanlı bir musahabe-i edebiye var. Bu iki söz altında edebiyatımızın bir tarihçe-i tekâmülü yazılarak sözün ahval-i vicdaniyeyi tahvildeki tesit-i beliği müessirleriyle, dekayıkıyla tayin ve izah olunmuş. Bir kavim edebiyatının nukat-ı tahavvülünü göstermek o kavmin sima-yı manevisini en ince hutut ve eşkâliyle tersim eylemektir. Muharrir-i musahabe hakikati –üstüne çekilen rida-yı muzlim altında da- görmüş, tanımış, hatta sevmiş, aşık olmuş; bize samimi bir lisanla anlatıyor.

İzmir’de Birun-abad [Bornova] Karyesi

[İmza: Sabri]

Musahabe-i Fenniye

Cemreler- Ameden-i laklak – Kuşlarda altıncı his – Tayin-i cihet –Kuşların sürat-i tayyeranı- İlkbahar mübaşirleri – İyi gün dostları – Nil sahilinden Norveç sahiline dokuz saatte – Mikrofonograf – Sağırların tedavisi –Dimağda hiss-i sem’e mahsus hüceyratın tenbihi – Belki bu suretle sağırlığa bir çare bulunur. –Nazım-ı harekât-ı beşeriye dimağdır.

Bahardan nişan veren günler geçen hafta birdenbire bir çehre-i bürudet gösterdi. Sert bir şimal rüzgârı vezan olmaya başladı.  Almanya’da, Avusturya’nın bazı nukatında karlar yağmış, yollar kapanmış diye mahallî gazetelerinin verdikleri havadisi lakaydi ile okurken “Mart’ta Kar” ser-levhasıyla yazdıkları makalata “Biz nöbetimizi savdık.” Mütalaasıyla sathi bir göz gezdirirken o şiddetli poyraz ta oralardan kar bulutlarını buralara sevk etti. (…)