';
527. Sayı / 11. Sayfa

Miladi Tarih: 18 Nisan 1901

Rumi Tarih: 5 Nisan 1317

10. Sayfa
3 Yazı
12. Sayfa
1 Yazı
Resimlerimiz

Klondik [Klondike] Madenleri

Bilinemez “altın”ın insanlar üzerinde ne sihir-amiz bir tesir-i şedidi vardır ki ta ezmine-i ibtidaiyeden bugüne gelinceye kadar “altın” denilince insanların çeşm-i hayalisi önünde bir serab-ı nevvar-ı saadet açılmış, altın nerede görülürse oraya şitab olunmuştur! Bunda azıcık tereddüt ediliyorsa da altın madenleri keşfedilen yerlere bakmalıdır. Bir gün evvel halî, metruk olan dağlar, ovalar yarın cihanın her tarafından koşup gelmiş binlerce kimselerle doluyor, birkaç sene içinde koskoca bir şehir peyda oluyor. İşte Amerika’da Klondik [Klondike] dahilinde Davson [Dawson] şehri böyle bir harika-i icat ile meydana gelmiştir.

(…)

Defter-i Hakanî Nazırı Devletlü Ziya Paşa Hazretleri
Küçük Hikâye: Her Gün

-29 Mart 1317-