';
309. Sayı / 9. Sayfa

Miladi Tarih: 11 Şubat 1897

Rumi Tarih: 30 Kânunusani 1312

8. Sayfa
3 Yazı
10. Sayfa
2 Yazı
Musahabe-i Edebiye

-22-

Şuradan Buradan

Suriye’de bir Cevelan: Kudüs-i Şerif’in Manzara-i Umumiyesi

[İmza: Diran Çırakyan]

Mescid-i Aksa

[İmza: Diran Çırakyan]