';
367. Sayı / 7. Sayfa

Miladi Tarih: 24 Mart 1898

Rumi Tarih: 12 Mart 1314

6. Sayfa
5 Yazı
8. Sayfa
2 Yazı
Musahabe-i Edebiye

-37-

İki Söz Daha

Servet-i Fünûn’un 363 numaralı nüshasında “İki Söz” unvanlı bir musahabe-i edebiye var. Bu iki söz altında edebiyatımızın bir tarihçe-i tekâmülü yazılarak sözün ahval-i vicdaniyeyi tahvildeki tesit-i beliği müessirleriyle, dekayıkıyla tayin ve izah olunmuş. Bir kavim edebiyatının nukat-ı tahavvülünü göstermek o kavmin sima-yı manevisini en ince hutut ve eşkâliyle tersim eylemektir. Muharrir-i musahabe hakikati –üstüne çekilen rida-yı muzlim altında da- görmüş, tanımış, hatta sevmiş, aşık olmuş; bize samimi bir lisanla anlatıyor.