';
369. Sayı / 9. Sayfa

Miladi Tarih: 7 Nisan 1898

Rumi Tarih: 26 Mart 1314

8. Sayfa
1 Yazı
10. Sayfa
3 Yazı
Musahabe-i Fenniye

Enfluenza yine kendini gösterdi –  Burada ve İzmir’de – Halkta telaş yok – Hastalık yeni mi eski mi? – “Revü Medikal [Revue Médicale]’in ifadesi – Ağdiyenin tabâyi’-i beşere tesiri – Et ve sebze – Şiddet ve hilm –  Pastırma et lokmasıdır – Doktor Şenk [Leopold Schenk] haklı mı haksız mı? – Kız mı, oğlan mı? –La Ferond ve Nasyonal gazeteleri ve mesele-i istinas – Balon mu, şimendifer mi? – Kızak mı, vapur mu?

Bir iki haftadan beri şehrimizde hemen hiçbir aile keyifsizlikten kurtulamadı. Çok şükür ki hastalık şiddetli olmuyor. Bir nöbet, bir sıkıntı, iştahsızlık, bulantı, mafsallarda kırıklık, bütün vücutta bir rehavet… Sonra bir nezle başlıyor, baştan göğse iniyor, birkaç gün tesirini gösteriyor. Yazla kışın hadd-i faslı olan bu günlerde, senenin bu mevsiminde soğuk algınlıkları, hafif ve şedit nezleler, az çok neşesizlik, kırgınlık eksik değildir. Şimdiye kadar da bu arızalar havaya hamlolunagelmiştir. Birkaç seneden beri enfluenza diye yeni bir hastalığın vücuduna kâni oldular. Halk buna paçavra hastalığı diye isim taktı. Vücudu hurda-haş ederek paçavraya çevirmesinden dolayı olmalı ki bu ismi münasip gördü. Etibbâ bu moda hastalığın mahiyetini tetkik etti. Mikrobunu buldu. Tedavisi çaresini araştırdı. Muhafaza-i bedenle kavaid-i sıhhiyeye riayetin bu hastalık için en müessir ilaç olduğunu ve enfluenzanın hadd-i zatında bir tehlikesi yoksa da ehemmiyetsizce davranılır, sokağa çıkılır, vücut tesirat-ı havaiyeye maruz bırakılırsa birtakım emraz-ı vahime davet edilmiş olacağını söyledi.

(…)