';
341. Sayı / 8. Sayfa

Miladi Tarih: 23 Eylül 1897

Rumi Tarih: 11 Eylül 1313

7. Sayfa
2 Yazı
9. Sayfa
2 Yazı
Şiir: Bade’t-telâki
Musahabe-i İktisadiye
Yenişehir’de Asakir-i Nusret-Müessir-i Osmaniye (Üstte)

[Zabitan-ı ecnebiyeden bir zatın fotografisinden]

Bir Cesur Nefer (Altta)

[Mümaileyhin Fotografisinden]