';
267. Sayı / 10. Sayfa

Miladi Tarih: 23 Nisan 1896

Rumi Tarih: 11 Nisan 1312

9. Sayfa
2 Yazı
11. Sayfa
2 Yazı
Peşte Sergisi

Kariben küşat olunacak olan Peşte sergisinde icra kılınacak şenliklerin programı bu kere neşr edilmiş ve ber vech-i ati derci münasip görülmüştür:

Mayısın 2. günü  sergi küşat olunacaktır.

Mayısın 3. günü İmparator Fransuva Jozef Hazretleri [François Joseph] dahi hazır oldukları halde Matyas [Matthias] Kilisesinde bir teşekkür duası okunacaktır.

Araba Sevdası

Musavver Millî Hikâye

Muharriri: Recaizade Mahmut Ekrem

[257. numaradan beri mabad]