';
413. Sayı / 6. Sayfa

Miladi Tarih: 9 Şubat 1899

Rumi Tarih: 28 Kânunusani 1314

5. Sayfa
2 Yazı
7. Sayfa
2 Yazı
Sembolizm

-8-

Bidayet-i medeniyette teehhülün ilk şekli yahut en münteşir olan tarzı ağleb-i ihtimalata göre kız kaçırmaktır. Bugün beşeriyet-i mütemeddinenin ezmine-i iptidaiyedeki ahvalini anlamak için gözümüz önünde duran Avustralyalılar vesaire gibi akvam-ı vahşiye ve gayr-ı mütemeddineye bir nazar-ı tetkik gezdirilecek olursa bunlarda hâlâ zevceyi kaçırmak suretiyle teehhül vukuu görülür. Her hâlde teehhülün ilk sureti kız kaçırmak olduğu farz edilince bunun zamanımıza kadar suret-ı tahavvülünü izah etmek o derece kesb-ı suhulet ediyor, bu izahat o kadar tabii görünüyor ki diğer delail olmasa bile yalnız bu suhulet ve tabiiyet izdivacın ilk şeklini kız kaçırmak olacağına insanda itminan peyda ediyor.

(…)