';
275. Sayı / 2. Sayfa

Miladi Tarih: 18 Haziran 1896

Rumi Tarih: 6 Haziran 1312

1. Sayfa
1 Yazı
3. Sayfa
2 Yazı
Şemsettin Sami Bey

[Şemsettin Sami’nin yeni yayımlanan Kamus-ı Arabi isimli sözlüğü vesilesiyle yazardan gelen bir mektup ve yazarla Ahmet İhsan’ın yaptığı bir röportaj]

Âsar-ı cesime-i ciddiyelerine ilaveten Ş. Sami Beyefendi hazretleri Kamus-ı Arabi’nin birinci formasını neşreyledikleri gün bu fazl-ı muhteremi Servet-i Fünun karilerine daha samimi, daha hususi bir surette tanıtmak kararını vermiştik. İdarehanemizde bir taraftan Kamus-ı Arabi’nin mukaddimesini okuyor, diğer taraftan şu arzumuza nasıl muvaffak olacağımızı düşünüyorduk; zira Sami Bey içimizde suret-i hususiyede tanımak şerefine mazhar olan yok idi, nihayet doğrudan doğruya bir tezkire ile müsaadelerini istirhama karar verdik.