';
310. Sayı / 3. Sayfa

Miladi Tarih: 18 Şubat 1897

Rumi Tarih: 6 Şubat 1312

2. Sayfa
2 Yazı
4. Sayfa
2 Yazı
Suriye’de Bir Cevelan

-Defter-i Seyahatten Mahreç Sahifeler-

Kudüs, 30 Teşrinievvel

Kudüs’ün mebani-i mühimmesinden olan Gamame Kilisesi ile Beytüllahim’in ziyaretini akşam üzerine kararlaştırmış olduğumuz için öğle taamından sonra iki saat kadar vakti daire-i hükümeti ziyarete hasr eyledik. Hükümette mutasarrıf saadetlü İbrahim Paşa hazretleri ve sair erkân-ı liva ile müşerref oldum. Kudema-yı memurin-i Osmaniye’den olan İbrahim Paşa hazretleri gayet nazik ve mültefit bir zattır. 

(…)

“Mabadı ve hitamı gelecek nüshaya”