';
527. Sayı / 3. Sayfa

Miladi Tarih: 18 Nisan 1901

Rumi Tarih: 5 Nisan 1317

2. Sayfa
2 Yazı
4. Sayfa
2 Yazı
Mevsim Resimlerinden: Kağıthane

[Mösyö J. Bergare’nin bir klişesinden]

Tetkikat-ı Edebiye

Alfred Dö Musse [Alfred de Musset]

 -2-

Rolla

Denilebilir ki Musse’nin [Alfred de Musset] ilk şiirlerinin bütün ahvali, kusurları, meziyetleri hep bu Rolla’da vardır. Mesela Rolla’da hikâye lüzumsuz diyebileceğim bir nida ile başlar ve şair bunda birtakım münasebetler getirerek Venüs’ten, Herkül’den, Promete’den, şeytandan ve daha bilmem ne gibi şeylerden bahsederek nihayet kendisine geçer ve asıl hikâyeye seksen mısra sonra dahil oluruz. Bu belki bir nefha, bir şiir, evet, bir sünuhat bir şiir olabilir, fakat söylenmek istenen hikâyeye ne şümulu olduğunu anlamak için insan romantik olmalı, yani böyle şeylerde münasebet aramak lüzumunu bilmemeli…

(…)