';
314. Sayı / 10. Sayfa

Miladi Tarih: 18 Mart 1897

Rumi Tarih: 6 Mart 1313

9. Sayfa
1 Yazı
11. Sayfa
4 Yazı
Japonya Masnuatı

Avrupa’da hususiyle on dokuzuncu asrın pek müfit olan mahsusat-ı garibesinden biri de koleksiyonlardır. Çiçek, böcek, pul koleksiyonlarından tutun da tablo, biblo, silah, elbise, kitap koleksiyonlarına varıncaya kadar zevk-i sanatı okşayacak, nazar-ı temaşayı eğlendirecek şeylerin hepsinden –tabir-i muvafıksa– birer “külliyat” teşkil etmek bugün memalik-i Garbiyenin hemen her tarafında taammüm etmiş, âdeta moda hükmünü almış meraklardandır. O kadar ki her evin haline göre bir koleksiyonu vardır, denilse hata edilmiş olmaz.

(…)

Van’dan Mektup

Erciş, 1 Kânunusani 1312

İşte size birkaç resim ki memalik-i vasia-i şahanenin en uzak bir noktasına mütealik manzaralarını gösteriyor. Bilmem gönderdiklerimden memnun olur musunuz? Fakat ben resimlerimle mektubumu gazetenizde müşahede edersem pek memnun olacağım. Zaten en meserretli zamanım haftada bir defa dest-i iftihara aldığım gazetenizin mütalaasına münhasırdır.

(…)