';
266. Sayı / 5. Sayfa

Miladi Tarih: 16 Nisan 1896

Rumi Tarih: 4 Nisan 1312

4. Sayfa
4 Yazı
6. Sayfa
2 Yazı
Resimlerimiz

“Enstantane Fotoğraflar”

Müsabakasını küşat eylediğimiz enstantane fotoğrafların idarehanemize vüruduna intizaren bugün nazargâh-ı mütaliin-i kirama üç resim vaz eyliyoruz. Bunlardan birisi Üsküdar vapur iskelesinden bir şirket vapurunun hareket ettiği zaman alınmıştır.

Diğer ikisi İstanbul’umuzda elan mevcud olan koç besleme merakına taalluk ettiği için şayan-ı temaşa olduğu gibi resimlerini aldığımız koçlar dahi hakikaten nevadirden olmasıyla manzara bir kat daha kesb-i ehemmiyet eyliyor.

(…)

Beykoz Çemenzar-ı Ruh-fezası

[Said Bey’in Fotoğrafından]