3. Sayfa
Musahabe-i Edebiye
  • 7. Sayfa
    Şiir: İnkisar-ı Baziçe
  • 10. Sayfa
    Yunan Başvekil-i Sabıkı Müteveffa Trikopi [Charilaos Trikoupis] (Altta)
  • 11. Sayfa
    Mebhas-ı Lisandan