';
367. Sayı / 11. Sayfa

Miladi Tarih: 24 Mart 1898

Rumi Tarih: 12 Mart 1314

10. Sayfa
2 Yazı
12. Sayfa
2 Yazı
Musahabe-i Fenniye

Cemreler- Ameden-i laklak – Kuşlarda altıncı his – Tayin-i cihet –Kuşların sürat-i tayyeranı- İlkbahar mübaşirleri – İyi gün dostları – Nil sahilinden Norveç sahiline dokuz saatte – Mikrofonograf – Sağırların tedavisi –Dimağda hiss-i sem’e mahsus hüceyratın tenbihi – Belki bu suretle sağırlığa bir çare bulunur. –Nazım-ı harekât-ı beşeriye dimağdır.

Bahardan nişan veren günler geçen hafta birdenbire bir çehre-i bürudet gösterdi. Sert bir şimal rüzgârı vezan olmaya başladı.  Almanya’da, Avusturya’nın bazı nukatında karlar yağmış, yollar kapanmış diye mahallî gazetelerinin verdikleri havadisi lakaydi ile okurken “Mart’ta Kar” ser-levhasıyla yazdıkları makalata “Biz nöbetimizi savdık.” Mütalaasıyla sathi bir göz gezdirirken o şiddetli poyraz ta oralardan kar bulutlarını buralara sevk etti. (…)

Bir Osmanlı Zabitinin Afrika Sahra-yı Kebir’inde Seyahati ve Şeyh Senûsî ile Mülakatı

[354 numaralı nüshadan beri mabad]

(…)

-Mabadı var-

Yaveran-ı Hazret-i Şehriyariden Piyade Miralayı

Sadık El-Müeyyed