';
367. Sayı / 12. Sayfa

Miladi Tarih: 24 Mart 1898

Rumi Tarih: 12 Mart 1314

11. Sayfa
3 Yazı
13. Sayfa
2 Yazı
Bir Osmanlı Zabitinin Afrika Sahra-yı Kebir’inde Seyahati ve Şeyh Senûsî ile Mülakatı

[354 numaralı nüshadan beri mabad]

(…)

-Mabadı var-

Yaveran-ı Hazret-i Şehriyariden Piyade Miralayı

Sadık El-Müeyyed

[Lokomotif]

Karlı havalarda demir yolları temizleyip katarların mürurunu temin etmek üzere bu defa Almanya’da böyle bir nevi lokomotif yapılmıştır ki fevkalade kuvveti ve ön tarafındaki cesim küreği sayesinde yolların üzerine biriken metrelerle karları iki tarafa atıp açmaktadır.