';
266. Sayı / 8. Sayfa

Miladi Tarih: 16 Nisan 1896

Rumi Tarih: 4 Nisan 1312

7. Sayfa
2 Yazı
9. Sayfa
3 Yazı
Valideleri Vefat Etmişti
Enstantane Fotoğraflardan: Üsküdar’dan Bir Vapur Hareketi (Üstte)
Yenibahçe’de Gayet Büyük Bir Koç (Ortada)
Büyük Koçun Mürebbisi Hafız Mehmet Efendi (Altta)