';
309. Sayı / 4. Sayfa

Miladi Tarih: 11 Şubat 1897

Rumi Tarih: 30 Kânunusani 1312

3. Sayfa
2 Yazı
5. Sayfa
2 Yazı
Suriye’de Bir Cevelan

-Defter-i Seyahatten Mahreç Sahifeler-

30 Teşrinievvel, Çarşamba

Bu sabah çok erken uyandım, Kudüs’ün ahval-i tarihiyesine müteallik bir kitabın mütalaası ilk cevelan zamanına kadar beni işgal eyledi, Musevi ve İsevi edyanının tarihinde en mühim sahne-i tecelliyatı vazifesini görmüş olan Kudüs-i Şerif taassub-ı Hristiyaniye ve Museviyenin tenakusundan dolayı elyevm ehemmiyet-i atikasını kaybetmiş ise de Kudüs’e vasıl olan bir insan için bir defa tarihin edvar-ı salifesine irca-i nazar etmek ehemmiyet-i zaileyi hayalen iade eylemeye ma-ziyadetin kâfidir.

(…)

“Mabadı gelecek nüshaya”

Çarşı-yı Kebir’in Bade’t-tamir Manzara-i Dâhiliyesi

[İmza: Diran Çırakyan]