';
313. Sayı / 16. Sayfa

Miladi Tarih: 11 Mart 1897

Rumi Tarih: 27 Şubat 1312

15. Sayfa
2 Yazı
17. Sayfa
4 Yazı
Hudud-ı Yunaniye Kumandanlarından Saadetlü Hakkı Paşa Hazretleri (Üstte)
Sucu Çavuşu (Altta)
Hudud-ı Yunaniye Kumandanlarından Saadetlü Ömer Neşet Paşa Hazretleri (Üstte)
Asakir-i Nusret-i Measir-i Cenab-ı Mülukâne (Altta)