';
266. Sayı / 2. Sayfa

Miladi Tarih: 16 Nisan 1896

Rumi Tarih: 4 Nisan 1312

1. Sayfa
1 Yazı
3. Sayfa
2 Yazı
İstanbul Postası

Ahval-i havaiyenin kesb-i bürudet ettiğine dair olan müsahabemizi geçen hafta kar yağar rüzgâr savururken okuttuğumuz gibi bu defa da barometrelerin artık “iyi havayı” işaret ettiğinden, cıva sütunlarının kulub-i ehl-i zevke ümit verecek derecede yükselip gittiğinden cesaretlenerek letafet-i baharı tasvire gayret eyleyecek ve sözlerimizi o letafetten şirinkâm olduğunuz zamanda mütalaa ettireceğiz sanıyorum.

(…)

      Vakıa artık göç zamanı da geldi. Nisan güneşini kırlarda görmek, onun tesir-i hayat-nisarıyla büyüyüp yükselecek çayırları çemenleri yanı başından seyretmek pek tatlıdır, pek faydalıdır.

(…)

     Revnaklı eğlenceler içinde Emin Bey’in yeni kuklalarını karilerimize haber vermeden geçemeyiz. Emin Bey’in kuklaları bir haftadır Tepebaşı’nda oynuyor.

(…)

     Alkışın izhar-ı nişanını İtalyan tiyatrosunda görmeli! Maharet-i sanatkâraneleri Beyoğlu müdavimlerine pek hoş gelmiş olan İtalyan aktrisleri temaşageranın hissiyat-ı takdirini hemen her oyunda birer mükemmel çiçek demeti halinde müşahede eyliyorlar; seyirciler de İtalyancaya merak ediyorlar.

(…)

    Hazır istifade demişken gittikçe adetleri tekessür etmekte olan fotoğraf heveskâranına küşat ettiğimiz müsabakadan istifadeyi de unutmayınız ihtarını edelim.

[Fotoğraf müsabakası hakkında tafsilat kısm-ı siyaside münderiçtir.]

Musahabe-i Edebiye

“Hasta Çocuk” Manzumesi Nasıl Telakki Edildi?”