';
341. Sayı / 2. Sayfa

Miladi Tarih: 23 Eylül 1897

Rumi Tarih: 11 Eylül 1313

1. Sayfa
1 Yazı
3. Sayfa
2 Yazı
İhtar-ı Mahsus

Servet-i Fünûn’un Nüsha-i Mümtazesi

Hasılatı evlad-ı şüheda ve malulin-i guzat-ı Osmaniye’ye mahsus olmak üzere ceride-i acizanemiz tarafından bir “nüsha-i mümtaze” tabına mübaşeret edildiğini yazmıştık. (…)

Musahabe-i Edebiye

-32-

Sembolizm Nedir?

Her yerde, her zaman şair bir hüsn-i hususiyi tebayün için âlem-i hariciyeye müracaat etmiş, orada bir misal, bir müşebbehünbih aramış, bu vasıta ile kalp ve ruhunu göstermeye çalışmıştır.

(…)