';
341. Sayı / 3. Sayfa

Miladi Tarih: 23 Eylül 1897

Rumi Tarih: 11 Eylül 1313

2. Sayfa
2 Yazı
4. Sayfa
3 Yazı
Musahabe-i Edebiye

-32-

Sembolizm Nedir?

Her yerde, her zaman şair bir hüsn-i hususiyi tebayün için âlem-i hariciyeye müracaat etmiş, orada bir misal, bir müşebbehünbih aramış, bu vasıta ile kalp ve ruhunu göstermeye çalışmıştır.

(…)