';
299. Sayı / 6. Sayfa

Miladi Tarih: 3 Aralık 1896

Rumi Tarih: 21 Teşrinisani 1312

5. Sayfa
3 Yazı
7. Sayfa
4 Yazı
Martı

-Akdeniz Hatıratından-

“Kardeşim Tevfik Fikret Bey’e”

Bu ismi, bu nam ile yad edilen o murg-ı derya-dili ne kadar severim, bilseniz! Acaba tuyur meyanında bu kuştan daha garibi var mıdır ki sergüzeşt-i hayat ve maişetindeki esrar, açıklardan dövüne dövüne sevahile düşen mevceler gibidir… Ne anlaşılır o hubabelerden ki bir kuvve-yi galebenin hükmüne itbaen enginden sahile, sahilden umman ve girdaplara münhasır kalan seyran ve devranı bir nihayet bulmayan emr-i ezelidir?

(…)

Şiir: Midilli