';
266. Sayı / 4. Sayfa

Miladi Tarih: 16 Nisan 1896

Rumi Tarih: 4 Nisan 1312

3. Sayfa
2 Yazı
5. Sayfa
2 Yazı
Musahabe-i Edebiye

“Hasta Çocuk” Manzumesi Nasıl Telakki Edildi?”

İkinci Ordu-yı Hümayun Asakirinin Bir Top Talimi (Üstte)
İkinci Ordu-yı Hümayun Asakirinin Diğer Top Talimi (Altta)
Resimlerimiz

“Askerî Talimleri”

Bugün pişgâh-ı temaşanıza vaz eylediğimiz resimler İkinci Ordu-yı Hümayun aksamından asakir-i nusret-i müessir-i cenab-ı mülukânenin Edirne civarında icra eylediği talimleri irae eder. Birincisi Edirne’ye bir saat mesafede ve Tunca Deresi kenarında bera-yı talim-i hayme-nişin olan cünud-ı zafer-nümud-ı cenab-ı padişahinin heyet-i umumiyelerini göstermektedir. İkinci ve üçüncü resimler ise top talimlerinde tekerleği kırılmış bir topun nasıl nakledildiğini güzelce anlatmaktadır. Resimlerin üçü dahi Edirne’de Servet-i Fünûn muhiplerinden bir zat tarafından gönderilmiş ve Viyana’da bilhassa hakkettirilmiştir.

“Beykoz Çayırı”

Baharın kokularının istişmam olunmaya başladığı şu mevsimde gönüller çayır ve çemen meftunudur; yeşil renkte tabii kaliçelerle müzeyyen ve mestur yerler insanı cezbeder; şehr-i şehirimizin mevaki-i latifesi meyanında en ziyade cazibedar olanlardan biri de Beykoz çemenzar-ı ruh-fezasıdır ki bir kıta-ı resmini gazetemizin 85. sahifesinde seyir eyliyorsunuz? Çayırın iki tarafını güzel ağaçlar ihata eder, sayeleri gayet latiftir, yan tarafta bir de müşeccereli cadde vardır ki onun resmi dahi 175 numaralı nüshamıza derç olunmuştu.